24 april 2018

100 stellingen bij 100 jaar SGP

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de SGP werd vandaag, dinsdag 24 april, om 10.30 uur 100 stellingen bij 100 jaar SGP gepubliceerd bij de toren van de Grote Kerk te Dordrecht. De stellingen zijn opgesteld door (oud) redacteuren van het tijdschrift Zicht, dat wordt uitgegeven door het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor een belangrijke doelstelling van het tijdschrift Zicht: het bevorderen van studie, bezinning en gedachtewisseling in de achterban van de SGP.

De stellingen bestrijken een breed palet aan politieke en maatschappelijke thema’s. De auteurs geven een drievoudige typering van de stellingen:

  • Ook al bestaat de SGP al honderd jaar, de cultuur van de partij kenmerkt zich door relatief weinig politiek-inhoudelijk debat. Met het oog daarop bevatten heel wat stellingen een prikkelend denkduwtje om te komen tot wat meer gedachtewisseling in de breedte van de partij.
  • Ten opzichte van de hoofdstroom in de Nederlandse samenleving en politiek wordt de SGP met haar godsdienstige grondslag gezien als een buitenbeentje. Daarom is een deel van de stellingen bedoeld om buitenstaanders tot nadenken aan te zetten. Want iedere politieke visie is levensbeschouwelijk bepaald en ethisch gekleurd, dus niet neutraal.
  • Ter vergroting van de feestvreugde dient een niet gering aantal ludieke stellingen, al was het maar om te bewijzen dat humor en orthodoxie in de SGP principieel samengaan.

Lees alle stellingen hier.

Deo volente op 1 november 2019 gaat de SGP het huidige record van de Anti-Revolutionaire Partij verbreken als alleroudste Nederlandse politieke partij. Dat lijkt de auteurs een bijzonder geschikt moment om de gedachtewisseling in de partij over deze stellingen te evalueren.

Lees ook: https://www.rd.nl/vandaag/politiek/100-stellingen-van-de-sgp-geen-tijdloze-tijdredes-a-u-b-1.1483168