15 januari 2018

10 decennia SGP

10 decennia SGP

1918-1928

Vrij snel na de oprichting van de SGP op 24 april 1918 vonden verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De SGP deed mee, maar behaalde lang niet genoeg stemmen voor een Kamerzetel. Dit betekende niet dat de partij stilzat. Met een buitenparlementaire actie verzamelde de SGP uit alle hoeken van het land handtekeningen tegen de vaccinatiedwang.

1928-1938

In 1933 behaalt SGP, met 2,51% van de stemmen, drie van de honderd zetels in Tweede Kamer. De ARP zag de groei van de SGP met lede ogen aan. Minister De Wilde (ARP) poogde de kieswet te wijzigen zodat de SGP uit de Tweede Kamer zou verdwijnen. SGP-kamerlid Zandt maakte gehakt van de voorstellen van De Wilde (vanaf p. 26).

1938-1948

“Dit jaar brengt den twintigsten geboortedag der Staatkundig Gereformeerde Partij”, aldus ds. G.H. Kersten in zijn partijrede uit 1938 (Van Goedertierenheid en Recht, vanaf p. 26). Hij staat lang stil bij de geboorte van prinses Beatrix en blikt terug op twee decennia SGP-politiek.

1948-1958

De SGP maakte in haar beginjaren nog niet gestructureerd werk van studie en bezinning. Ds. P. Zandt schreef in 1953 de eerste publicatie Uiteenzetting van het Beginselprogram der SGP, wat een historisch overzicht van de afgelopen decennia inhield.

1958-1968

Op initiatief van docenten en leerlingen van kweekschool ‘De Driestar’ komt in 1960 het studieblad Onderling Kontakt voorzichtig van de grond. Pas in 1966 verschijnt een aanbeveling in De Banier. In 1975 wordt dit blad omgezet in het tijdschrift Zicht.

1968-1978

De diepzinnige Kamerbijdrage van het SGP-Kamerlid Abma d.d. 29 februari 1972 over het voornemen om de drie gedetineerde oorlogsmisdadigers te Breda vrij te laten, mag in deze reeks niet ontbreken.

Op 21 maart 1974 wordt de Stichting Studie en Voorlichtingscentrum SGP opgericht, later omgezet in Guido de Brès-Stichting.

1978-1988

Met de verkiezing van ir. L van der Waal is de SGP (samen met GPV en RPF) vanaf juli 1984 ook vertegenwoordigd in het Europees Parlement. In 1986 protesteert hij tegen een verbod op Bijbelverspreiding in Turkije.

Op 26 april 1986 wordt onder de titel ‘Onze vrijheid bedreigd?’ de eerste SGP-jongerendag gehouden. Die is zo succesvol dat twee weken later een tweede bijeenkomst wordt gehouden.

1988-1998

Begin jaren '90 doet het Wi-SGP onderzoek naar de aard en omvang van de overheidstaak alsook naar de vraag hoe de SGP haar theocratische politiek vorm en inhoud geeft. In Zicht verschijnt een verslag van de Guidoconferentie in Gouda over deze thematiek in 1993. Dr. C.A. Tukker hield een nalezenswaardige lezing.

1998-2008

Dankzij de vasthoudendheid van Kamerlid Van der Vlies komt er een steunregeling voor jonge boeren. Minister Brinkhorst geeft die de naam “Gulden Vlies Regeling”.

Na de milleniumwisseling verzet de SGP zich tegen de voorstellen voor legalisering van euthanasie. Senator Holdijk besloot zijn bijdrage in de Eerste Kamer met: ‘Wij weten niet wat leven is, alleen dat het gegeven is, en dat van dit geheimenis God het begin en einde is.’

2008-2018

De SGP stond en staat nog steeds bekend door buitenparlementaire actie. Onder leiding van de huidige fractievoorzitter Van der Staaij waren er recent acties tegen de overspelsite ‘Second Love’. Een gelegenheidskoor zong het lied ‘Amazing Grace’ in de hal van het Kamergebouw.

Kijk hier voor meer informatie over de partijgeschiedenis.