U zocht op: Bijbel, dit leverde 46 resultaten op.


Impressie boekpresentatie Politiek met de Bijbel

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 26 okt. 2017 / 39 woorden

...‘De Schakel’ te Nijkerk ter gelegenheid van de presentatie van de studie Politiek met de Bijbel, geschreven door René Heij. In het 500-ste jaar van de Reformatie is het onvermijdeli...

Politiek met de Bijbel

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 25 sep. 2017 / 42 woorden

Verschijning Hoort de Bijbel in de politiek? Of houden we de Heilige Schrift liever buiten de politieke discussie? Wie zich beroept op de Bijbel in het publieke debat merkt al snel dat er kortsluiting...

Politiek met de Bijbel

Wetenschappelijk Instituut / Dossiers / 18 okt. 2016 / 41 woorden

Onderzoek 'Gebruik van de Bijbel in de politiek' De SGP staat voor Bijbels genormeerde politiek. Gods Woord is het fundament voor het politiek spreken en handelen van de partij. Tegelijkertijd zi...

Uitnodiging boekpresentatie

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 14 sep. 2017 / 42 woorden

Op D.V. donderdagavond 12 oktober 2017 wordt het boek Politiek met de Bijbel gepresenteerd. In dit boek geeft René Heij MA theologische handvatten voor het beroep op de Bijbel in de p...

Wijsheid van het vlees

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 13 sep. 2017 / 39 woorden

...over de strijd tussen geest en vlees. De scholastieke theologie legt deze tegenstelling uit als een strijd tussen het verstand en de lage driften of seksuele begeerte van de mens. Een mens moet met z&...

Bijbels vaderschap is onmisbaar voor de samenleving

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 7 sep. 2017 / 34 woorden

...enleving. De afwezigheid van vaders in het leven van jongeren leidt tot een toename van geweld en criminaliteit. Eenoudergezinnen hebben minder mogelijkheden om een bijdrage aan de samenleving te leve...

Niet alle duurzaamheid is rentmeesterschap

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 16 mrt. 2015 / 36 woorden

...ezingsprogramma’s voor de provinciale staten bombarderen dit woord uit de Bijbel tot een van hun kernwaarden. In het kielzog van rentmeesterschap volgen termen als verduurzaming en duurzame...

Theocratische kerststemming

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 20 dec. 2018 / 36 woorden

...rstige Psalm 2 kan haast niet groter: woedende heidenen, rumoerige volken, samenspannende vorsten. Bovendien jaagt een toornige God hun de stuipen op het lijf. Dat boezemt schrik en vrees in. In de ee...

Nieuwe Zicht: Tolereren = discrimineren?!

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 16 okt. 2018 / 36 woorden

... Voorheen was de norm voor het samenleven in de wetgeving eeuwenlang gestempeld door het christendom. Met de Awgb werd dat radicaal overboord gezet.’ In een interview met het tijdschrift Zicht o...

Seculier selfisme

Wetenschappelijk Instituut / Actueel / 1 okt. 2018 / 40 woorden

...ing dat de samenleving een stuk puberaler is geworden sinds de opstand van de jaren 1960. Het volmaakte geluk bereik je als je alles kunt doen wat je leuk vindt en pijn vermijdt. Plezier hebben en lol...