Archief

Archief

Studies voor 2012

Deze studies staan in digibron. Jongere uitgaven kunt u vinden in de webshop.

 

Nota’s

39

2010

J.A. Schippers (red.), Heel de wereld in een snelverband. Aspecten van
  globalisering op waarde geschat.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95b90fd244b7843e2aa/heel-de-wereld-in-een-snelverband/0

38

2009

H.  van den Belt, De Messiaanse kus. Overheid en godsdienst bij Johannes
  Calvijn.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bb0322ba308f1c3493/de-messiaanse-kus/0

37

2009

J.W.  van Berkum e.a., Kwetsbare minderheid, zichtbare gemeenschap. De Vroege
  Kerk als inspirerend voorbeeld voor christenen in een seculiere samenleving.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bb2e28d33d5fbc8a38/kwestbare-minderheid-zichtbare-gemeenschap/0

36

2007

M.  de Haas e.a., Geeft acht! Europees veiligheidsbeleid in een onzekere
  wereld.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bab29302717dadfccb/geeft-acht/0

35

2006

H.J.  Hooglander e.a., Goedgezinde politiek. Nederlands gezinsbeleid in Europees
  perspectief.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95b30761dbe19bb418a/goedgezinde-politiek/1 

34

2006

M.W.  van Buuren, Tussen stemmen en sturen. Over besluitvorming en burgerschap
  in de netwerksamenleving.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bab2935312ff8bded2/tussen-stemmen-en-sturen/0

33

2004

J.  Mulder e.a., Van ideaal naar werkelijkheid. SGP-visie op onderwijs.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ba01cb8ce15fec6617/van-ideaal-naar-werkelijkheid/1

32

2003

J.W.
  van Berkum (red.), Bewust mobiel. SGP-visie op mobiliteit.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b952b889f5e86791b3/bewust-mobiel/0

31

2003

L.  van der Waal e.a., Boodschap aan Europa. SGP-visie op de Europese Unie.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b952b87837c3cf5abe/boodschap-aan-europa/0

30

2002

J.W.  van Berkum, J. Koppelaar e.a., Wikken en wegen. SGP-visie op
  cultuurbeleid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b9041c87a7530722ad/wikken-en-wegen/0

29

2002

J.W.  van Berkum (red.), ICT@SGP.NL. SGP-visie op
  de taak van de overheid in de informatiesamenleving.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b8ab624dc4ed799c20/ict-sgp-nl/0

28

2000

H.G.  Molenaar-Geurtsen e.a., Op de grens van leven en dood. Over euthanasie en
  ander levensbeëindigend handelen.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b7df7cd1b1890611fb/op-de-grens-van-leven-en-dood/1

27

2000

E.J.  Brouwer e.a., Over de grens? SGP-visie op asielzoekers en allochtonen.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b7df7cc42afa6a245d/over-de-grens/1 

26

1998

H.F.  Massink e.a., Geboden steun. SGP-visie op sociale zekerheid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b482eb3f1b99084108/geboden-steun/0

25

1998

J.J.  Polder e.a., Tussen beginsel en belang. Normatieve gedachten over
  economie, markt en samenleving.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b6a03b22f17dc467fd/tussen-beginsel-en-belang/1

24

1997

J.  Weggeman, De kerk in Europa. Verkenningen in staatkundig perspectief.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b5a5c7b56b9b4068fd/de-kerk-in-europa/2

23

1997

A.  Weggeman e.a., Structuur in het bestuur. Een kritische blik op
  bestuurlijke vernieuwing.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b5d1c675b956cf1a5e/structuur-in-het-bestuur/0

22

1996

J.  Weggeman e.a., Weer wat nieuws! Een kritische blik op staatkundige
  vernieuwingen.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95ab4d2fab88c6af7fc/weer-wat-nieuws/0

21

1996

J.H.  Visser e.a., Ver weg en toch dichtbij. SGP-visie op buitenlands beleid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af70087cdc4af61e9a73d/ver-weg-en-toch-dichtbij/0

20

1995

H.F.  Massink e.a., Met zorg boeren. SGP-visie op de landbouw.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95a9975711cfcc9404f/met-zorg-boeren/0

19

1995

J.  Mulder e.a., Kan een SGP-er nog raadslid zijn? Over het dragen van
  bestuurlijke verantwoordelijkheid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95a7553bf77dfa02017/kan-een-sgp-er-nog-raadslid-zijn/0

18

1994

H.F. Massink e.a., Theocratische politiek. Principes, geschiedenis en praktijk.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b3f627fe8948aa80d6/theocratische-politiek/0

17

1994

H.F. Massink e.a., Genen in het geding. SGP-visie op genetische manipulatie.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95a64a06ce8d596c5aa/genen-in-het-geding/2

16

1994

K. van der Zwaag e.a., Gewetensvrijheid. Bijbels en staatkundig-gereformeerd
  aspect van een grondrecht.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b3f627dde1a1ee9ffe/gewetensvrijheid/5 

15

1993

H.F. Massink e.a., Dienstbaar tot gerechtigheid. SGP-visie op de aard en omvang
  van de overheidstaak.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b3985f18a8f51da4fe/dienstbaar-tot-gerechtigheid/0

14

1993

H.F.  Massink, M. Sinke e.a., Verouderend Nederland. Aspecten van vergrijzing en
  ontgroening.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95a64a0a7aaf0e55e12/verouderend-nederland/0

13

1992

J.J.  Verboom e.a., Europa in beweging. De plaats van de Europese Gemeenschap in
  het nieuwe Europa.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b2f4ef4ebc809a2eaf/europa-in-beweging/0

12

1992

J. Mulder e.a., Gelijkheid als dwang. Emancipatie en overheidsbeleid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95a3b4085c2e25b5f7a/gelijkheid-als-dwang/3 

11

1991

M. Sinke, J.J. Tigchelaar e.a., Nationale soevereiniteit. Gave en opgave.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95a24c39e4977b81321/nationale-soevereiniteit/2 

10

1988

J. Mulder e.a., Van Medelanders naar Nederlanders? Staatkundig gereformeerde
  visie op de migrantenproblematiek in Nederland.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b16b6688ef297011b7/van-medelanders-naar-nederlanders/0  

9

1987

G. Holdijk e.a., Euthanasie. Staatkundig gereformeerde visie op een
  levensprobleem.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b139cb1e8b4ceab023/euthanasie/0

8

1986

H. Freeke e.a., Sociale zorg… onze zorg! SGP-visie op sociale zekerheid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b09c64fb01b41778a3/sociale-zorg-onze-zorg/0

7

1986

A. Geurtsen e.a., Werkloosheid. SGP-nota over het probleem van de
  werkloosheid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b09c64123971d2436e/werkloosheid/1 

6

1983

H.G. Abma e.a., Bijbelse ethiek en economische ordening. SGP’ers over aspecten
  van de sociaal-economische verantwoordelijkheid van burger, onderneming en
  overheid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6afe5c3016ca604a3b7/bijbelse-ethiek-en-economische-ordening/0

5

1985

C.N. van Dis e.a., Aspecten van vrede, vrijheid en veiligheid. SGP-nota over
  het probleem van de (kern)bewapening.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b04bd5507802b3fbe1/aspecten-van-vrede-vrijheid-en-veiligheid/1

4

1982

SSC SGP, Met mensenrechten naar de wereldbroederschap? Denken en streven in
  Oost en West.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6afbf0174b1e4fc2e40/met-mensenrechten-naar-de-wereldbroederschap/1 

3

1981

SSC SGP, Het Studiecentrum van de SGP.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6af4456ebb2b7aa98e1/het-studiecentrum-van-de-sgp/1

2

1977

SSC SGP, Commentaar op de ‘discussienota contouren van een toekomstig
  onderwijsbestel’.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6aecc3a21d27febb6f6/commentaar-op-de-discussienota-contouren-van-een-toekomstig-onderwijsbestel/1 

1

1976

SSC SGP, Naar een nieuwe grondpolitiek?

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6aea578c89c89cd28e0/naar-een-nieuwe-grondpolitiek/0

 

Commentaren

43

2012

J. Maljaars e.a., Houden van dieren. Samen werken aan een verantwoorde
  veehouderij.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bbdeb1d7a557529179/houden-van-dieren/0 

42

2011

L. van Kruiningen, Overbelaste gezinnen. Pleidooi voor een rechtvaardiger
  inkomstenbelasting.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bbdeb1f9e5b35b0ba6/overbelaste-gezinnen/1 [als
  ECPF-publicatie ook in het Engels verschenen]

41

2010

J.A. Schippers & W. van den Berg, Sein op oranje. Tijd voor een effectief
  integratiebeleid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bb7e59e1a639eef3cd/sein-op-oranje/0

40

2009

J.W. van Berkum, Gedwongen gelijkheid, verdrongen vrijheid. Pleidooi voor een
  evenwichtige balans tussen grondrechten.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bb54f90b0c62d14a29/gedwongen-gelijkheid-verdrongen-vrijheid/0

39

2009

J.  van den Brink, De staat achter de voordeur?! Overheidsinvloed op het gezin
  in internationaal perspectief.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bb2e28b9e8f60334af/de-staat-achter-de-voordeur/0 [ook in de
  Engelse taal verkrijgbaar]

38

2007

G. van der Hoek, De ruimte geordend. Een reflectie op de Nota Ruimte.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6baccc7371c7a50bad2/de-ruimte-geordend/1

37

2006

J.W. van Berkum, Steun geboden. Over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ba93118b8e22c6f714/steun-geboden/0

36

2006

G. van der Hoek, De ene school is de andere niet. Over de ‘brede school’.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ba498435e2e47706ff/de-ene-school-is-de-andere-niet/0

35

2004

J.W. van Berkum e.a., Vrijheid in gebondenheid. Over grondrechten in het
  digitale tijdperk.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ba28fa02e83189773e/vrijheid-in-gebondenheid/5

34

2004

J.W. van Berkum e.a., Gemeenten belasten. Over afschaffing en maximering van de
  OZB.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ba28fabd82ce7034be/gemeenten-belasten/0

33

+

32

2003

K. van den Herik e.a., Water blijft uitdagen. Over waterbeheer. & J.
  Mulder e.a., Grondig bekeken. Over grondbeleid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b9db76c887c1de56d8/water-blijft-uitdagen-grondig-bekeken/0[dubbeluitgave]

31

2003

J.H.  Guiljam, Een vergeten tussenlaag. Over de SGP en het maatschappelijk
  middenveld.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b9d7ce54ebcff8563c/een-vergeten-tussenlaag/0

30

2002

J.W. van Berkum e.a., De kerkelijke ambtsdrager als ziekentrooster.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b92cffbef5f68f17e9/de-kerkelijke-ambtsdrager-als-ziekentrooster/3

29

2001

W.M.J.  de Wildt, Met het oog op de Traditie. Conservatief denken in
  staatkundig-gereformeerd perspectief.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b88b73f9d371f8c2e6/met-het-oog-op-de-traditie/1

28

2001

E.J.  Brouwer, Getuigen in de politiek.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af700f5bb74b6ee8be603/getuigen-in-de-politiek/0

27

2000

J.W. van Berkum & A. Weggeman, Het woord is aan de minister. Over
  ministeriële verantwoordelijkheid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af700c182e5f49242dafd/het-woord-is-aan-de-minister/0

26

2000

C.P.W. van den Berg e.a., Kader of keurslijf. Over monisme en dualisme in de
  lokale politiek.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b7f99137d5800e987b/kader-of-keurslijf/0

25

1999

A. van Maldegem, Tot publiek profijt?! Over privatisering van
  nutsvoorzieningen: principiële en praktische aspecten.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b7924712f27b1749de/tot-publiek-profijt/1

24

1999

J.W.  van Berkum e.a., Berekenend rijden. Over rekeningrijden.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b74791138d2e67233f/berekenend-rijden/2

23

1998

G.  Bosma & H.F. Massink, Knellende ruimte. Reactie op de nota Nederland
  2030.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b6e7c6ac8ceb76525b/knellende-ruimte/0

22

1998

H.F.  Massink, Genetische idealen. Over klonen, xenotransplantatie en genetisch
  gemanipuleerde voedingsgewassen.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b6be173c5fc288efd3/genetische-idealen/1

21

1997

S.H.  Brons-van der Wekken e.a., Dagindeling door taakverdeling.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af700b18b49eefcf76207/dagindeling-door-taakverdeling/2

20

1997

I. Bakker e.a., Krenkende reclame.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b5ff3cc1d504468c14/krenkende-reclame/1

19

1997

J.W.  van der Ham, Naar vermogen. Over gezin en inkomstenbelasting.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b5a5c792f904942773/naar-vermogen/0

18

1996

P.C.  van Olst, Uiten binnen de perken. Over de vrijheid van meningsuiting en
  betoging.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b57f24eda58ff6c791/uiten-binnen-de-perken/0

17

1996

A.  van Maldegem & J. Janssen, Zuinig en zorgzaam. Visie op toekomstig
  energiebeleid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b55b01cf85e5ba2235/zuinig-en-zorgzaam/0

16

1996

J.  Mulder & A. Weggeman, Onderwijs als een aanhoudende zorg van de
  gemeente.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b535395b13315486a7/onderwijs-als-een-aanhoudende-zorg-van-de-gemeente/0

15

1996

D.J.H.  van Dijk, Het waterschap boven water.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b50f526109e470a8e0/het-waterschap-boven-water/0

14

1995

J. Weggeman, Het referendum opnieuw bezien.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95a9975ae95d7dd4182/het-referendum-opnieuw-bezien/0

13

1995

J.H.W.  van der Schild e.a., Agrificatie.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af700636cedc1c6e22f04/agrificatie/0

12

1994

H.F.  Massink, Tussen thuis en tehuis. Enkele aspecten van de toekomstige
  ouderenzorg in Nederland.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b45e7ab1d86311a497/tussen-thuis-en-tehuis/0

11

1994

P.  Hoek, De provincie in de toekomst.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95a7553e81d18ae218f/de-provincie-in-de-toekomst/0

10

1993

J.  Mulder & A. Weggeman, Trouw moet blijken. Over registratie
  alternatieve leefvormen.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af700150e472b09e0500f/trouw-moet-blijken/0

9

1992

G.  Holdijk e.a., Levensbeëindigend handelen bij langdurig comateuze
  patiënten.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b3429295ffb6b2e3b9/levensbe-indigend-handelen-bij-langdurig-comateuze-pati-nten/0 

8

1992

H.F. Massink & J.J. Polder, Keuzen in de zorg.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6fff2cf321b4ca7a436/keuzen-in-de-zorg/0

7

1991

H.F.  Massink (red.), Hervorming van het EG-landbouwbeleid. Plannen van
  MacSharry geen eindstation maar tussenstation.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b2d1f555c3cf0acc9d/hervorming-van-het-eg-landbouwbeleid/1

6

1992

B. Grisnich, Grootstedelijk beleid. Van provincie-arm naar provincieloos?

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b31dc3eae080847a19/grootstedelijk-beleid/0

5

1991

A. Weggeman (red.), Toekomstig ouderenbeleid.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b2af0a8ededa99687b/reactie-op-de-nota-ouderen-in-tel-beeld-en-beleid-rond-ouderen-kamerstuk-nrs/1 

4

1991

Sociale  vernieuwing. [Niet  gepubliceerd] 

3

1991

J.  Mulder & C.G. van der Staaij (red.), Bestuurlijke vernieuwing.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b22f9eb90fed2adc9a/bestuurlijke-vernieuwing/0

2

1991

H.F. Massink & A. Weggeman, Zorgvernieuwing. http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b2af0a3997e1c7dcfa/zorgvernieuwing/0 

1

1990

G.  Holdijk e.a., Levensbeëindigend handelen door artsen!?

http://www.digibron.nl/search/detail/b42d185b84d52faa1156f2fbe448eef2/levensbe-indigend-handelen-door-artsen/0

 

Bijzondere
  uitgaven

7

2010

B.J.  van der Vlies e.a., Gods trouw en goedheid prijzen. SG-partijredes
  1987-2010.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bb7e5923f6481585bf/gods-trouw-en-goedheid-prijzen/0

6

2008

J.A.  Schippers (red.), Op weg naar honderd jaar SGP. Missie – Identiteit –
  Perspectief.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95b5979ca9d9822a00e/op-weg-naar-honderd-jaar-sgp/0

5

2005

Theocratie en democratie – lezing mr. C.G. van der Staaij.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ba6db79f448a57290a/theocratie-en-democratie/2

4

2003

Ingenieur in de politiek. Ir. H. van Rossum.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95b00435e55d6dbbe79/ingenieur-in-de-politiek/0

3

2003

J. Mulder (red.), Toespraken bij de aanbieding van de partijredes van ds.
  H.G. Abma.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b9aac6030cd992c729/tot-welzijn-van-heel-het-volk/4

2

2002

J. Mulder e.a., Tot welzijn van heel het volk. SGP-partijredes van ds. H.G.
  Abma.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95ac8dec1404e7d1afd/tot-welzijn-van-heel-het-volk/2 

1

1999

W. Fieret e.a., Christelijke politiek in een geseculariseerde samenleving.
  SGP in de 21e eeuw.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b70c945dd1462b8746/christelijke-politiek-in-een-geseculariseerde-samenleving/0

 

Congresbundels

4

2012

L. Pasterkamp & J.A. Schippers (red.), Oog voor elkaar. Christelijke
  saamhorigheid in crisistijd.

https://webshop.sgp.nl/producten/notasbrochures/oog-voor-elkaar/63

3

2008

Calvijn op scherp. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6bbb9c48a82c797779f/calvijn-op-scherp/0

2

2004

J.W. van Berkum e.a., De betekenis van levensbeschouwing voor het onderwijs.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95b3067c1d67abb6004/de-betekenis-van-levensbeschouwing-voor-het-onderwijs/0

1

2004

Tussen naïviteit en realisme. Over integratie en burgerschap.

 

 

Zicht-katernen
  1970-1990

30

1990

F.W.J. den Ottolander, Strafrechtspleging en reformatie.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b205b1ecafcd23962e/strafrechtspleging-en-reformatie/0

29

1988

H. van den Herik, Secularisatie en gezondheidszorg. Over de invloed van de
  kerk op de ziekenverpleging.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b139cb3bc01e42f043/secularisatie-en-gezondheidszorg/0

28

1988

J. Mulder, Protestants-christelijke groeperingen in West-Europa

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b197f101c480282d3c/protestants-christelijke-groeperingen-in-west-europa/0

27

1988

A.J. van Kranenburg, Bevrijding of beheersing? Over de invloed van
  micro-electronica op de maatschappij.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b16b66e7b7228195b1/bevrijding-of-beheersing/0

26

1987

J. Mulder, Basisvorming in het onderwijs.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ffb66bec32970cfc69/basisvorming-in-het-onderwijs/1

25

1987

T. van Oostenbrugge, De Staatkundig Gereformeerde Partij en de Verenigde
  Naties.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b108fb673bdea271b5/de-staatkundig-gereformeerde-partij-en-de-verenigde-naties/0

24

1985

W. Büdgen, Gewetensbezwaren verpleegkundigen.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b04bd57618b43d15b5/gewetensbezwaren-verpleegkundigen/0

23

1985

W.  Büdgen, Hulp aan omstreden regimes.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b077a5be1f8c9ce1da/hulp-aan-omstreden-regimes/0

22

1984

H. Freeke, Gemeentelijke herindeling. Middel tot…óf doel op zich?

http://www.digibron.nl/search/detail/013af973aa389ebad6244112/gemeentelijke-herindeling/0

21

1984

G. van Dijk & J. Huygen, Ethiek en de moderne veehouderij.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6afe5c342f632f253b5/ethiek-en-de-moderne-veehouderij/0 

20

1981

L. van Driel, Drugs II.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6af69b1e07afe53da56/drugs-ii/5

19

1977

L. van  Driel, Drugs I.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6aecc3a55f11f9fe40e/drugs-i/4

18

1978

G. Holdijk, Terreur en terrorisme. Politiek geweld
  in een democratische rechtsstaat.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6aef4249378c9d47d37/terreur-en-terrorisme/0

17

1980

J. Blaauwendraad, Leven in een systeemtijdperk. Achtergronden en tendenzen
  van mechanisering en automatisering; aanzet tot een staatkundig gereformeerd
  standpunt.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6aef424676956d3e77f/leven-in-een-systeemtijdperk/0

16

1981

G.H. Abma, Sensitivity  training.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6af69b149a4f3c6df3a/sensitivity-training/4

15

1974

W.S. Cuperus, De islam en de Arabische wereld.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6aea578d52e89085b9d/de-islam-en-de-arabische-wereld/0

14

1974

L.J.M. Hage & J. Meester, Arbeid en rust.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ae7fb0428e6a6999cc/arbeid-en-rust/1 

13

1981

S. Meijers, De participatie van de kerk aan de maatschappij.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af95a0f31be8a87eb9801/de-participatie-van-de-kerk-aan-de-maatschappij/2

12

1981

H.G. Abma, Eenheid in verscheidenheid. Overwegingen bij christelijke politiek.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6af1bb19f792caa9c98/eenheid-in-verscheidenheid/0

10
  +

11

1972

C.N. van Dis jr. e.a., Kernpunten uit de gemeentepolitiek.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ae544dd0d62e0db320/kernpunten-uit-de-gemeentepolitiek/0

9

z.j.

G. Janssen, Om de theocratie. Honderd jaar van strijd om de verwerkelijking
  en vormgeving van de theocratische gedachte.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6b7f9916086f754e3aa/om-de-theocratie/1

8

1971

A. Troost, Hedendaagse ethiek in het licht van het Nieuwe Testament &
  W.H. Velema, Enkele aspecten van het ethos van het Nieuwe Testament. [dubbeluitgave]

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ae04f67acde482113e/hedendaagse-ethiek-in-het-licht-van-het-nieuwe-testament/0

7

1971

Chr. Fahner, Ontwikkelingshulp II. Ontwikkelingswerk en religie.

6

1971

H. van Rossum, Ontwikkelingshulp I.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ae2e85a7a40c120031/ontwikkelingshulp-i/3

5

1971

Red. OK-katernen, Vaccinatie. Feiten en kommentaren rond een recente
  ontwikkeling.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ae544dd53cc786218b/vaccinatie/1

4

1970

W.L. Tukker, Israël in het licht van de Bijbel.

3

1970

G.H. Abma, Abortus.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6ae04f6c22f99adf43b/abortus/4

2

1970

M. Golverdingen, Koninkrijk of republiek? Enkele opmerkingen i.v.m. artikel
  19 van het Program van Beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6adec965ea5491578d1/koninkrijk-of-republiek/2

1

1970

L.J.M. Hage, India en Pakistan. Verkenning in de huidige situatie.

http://www.digibron.nl/search/detail/013af6adbfeb56e32f5ea937/india-pakistan/0