HomeDossiersPolitiek met de Bijbel

Politiek met de Bijbel

Onderzoek 'Gebruik van de Bijbel in de politiek'

De SGP staat voor Bijbels genormeerde politiek. Gods Woord is het fundament voor het politiek spreken en
handelen van de partij. Tegelijkertijd zijn er steeds meer politici in Nederland die de Bijbelse boodschap niet meer kennen. Hoe kunnen gereformeerde politici dan toch een beroep doen op de Schrift? Wat zijn de theologische handvatten? En met welke valkuilen moeten politici rekening houden?

Presentatie

Het WI-SGP werkt onder de noemer ‘Schriftberoep in de politiek’ aan een bezinning op de plaats en inhoud van Bijbelse argumentatie in het politieke debat. In de eerste plaats proberen we een antwoord te formuleren op de meer theologische en politiek-filosofische vragen naar het hoe en waarom van het Schriftberoep. Ten tweede geven we een overzicht van en een toelichting op de Bijbelpassages waaruit de SGP-visie op een aantal beleidsterreinen uit met name de gemeentelijke en provinciale politiek gebaseerd is. De publicatie waarin deze twee componenten zijn opgenomen verschijnt op 23 september 2017. U kunt de publicatie in de webshop bestellen.

Op D.V. donderdagavond 12 oktober wordt het boek gepresenteerd. Diverse politici laten hun licht schijnen over hun worsteling met Bijbelgebruik in de politiek. U bent van harte welkom hierover door te praten. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Publicaties

In het kader van dit project zijn de volgende publicaties reeds verschenen:

 

Onrust over de rustdag. De rol van het Schriftberoep in gemeenteraadsdebatten over de invoering van koopzondagen

In dit scriptieonderzoek stelt de auteur vast dat de gedachte dat het Schriftberoep problematisch is ertoe leidt dat lokale politici van christelijke politieke partijen zich in debatten over de invoering van koopzondagen niet zonder meer beroepen op de Bijbel. Wanneer deze raadsleden wel uit de Bijbel citeren of daarnaar verwijzen, geven zij daar uitleg bij en brengen zij aanvullende andersoortige argumenten in waarmee zij pogen hun mederaadsleden te overreden. Dergelijke argumenten hebben onder andere betrekking op de nadelige gevolgen van de 24-uurseconomie, de nadelige positie van werknemers en kleine ondernemers die niet willen of kunnen werken op zondag en onderzoeksresultaten die aantonen dat inwoners en winkeliers geen behoefte hebben aan de invoering van koopzondagen. Dit toont de schrijver aan door een drietal casestudies uit de gemeenten Barendrecht, Nijkerk en Ede te beschrijven en vervolgens te analyseren met behulp van begrippen en categorieën uit de literatuur van onder anderen Robert Audi over de plaats van religieuze argumentatie
in het politieke debat. Bovendien is een aantal inzichten afkomstig uit interviews die zijn gehouden met negen fractieleden van CDA, ChristenUnie en SGP in de onderzochte gemeenten.

 

The Power of the Biblical Message

Deze Engelstalige publicatie is verschenen in samenwerking met de Christian Political Foundation for Europe
(CPFE).
De schrijver is er in het bijzonder op gericht om politici van christelijke politieke partijen in lidstaten van de Europese Unie ervan te overtuigen dat het doen van een beroep op de Bijbel in de politiek een toegevoegde waarde heeft. Na een illustratie daarvan aan de hand van een beschrijving van de Nederlandse context (in hoofdstuk 1), geeft hij in hoofdstuk 2 zowel exegetische als hermeneutische richtlijnen om een theologisch houdbaar beroep op de Bijbel in de politiek toe te passen. In het derde hoofdstuk wordt de spannende vraag gesteld hoe in de kringen van de politieke-filosofie door denkers als Robert Audi en Jürgen Habermas over deze kwestie gedacht wordt. In de te verschijnen Nederlandstalige publicatie over
het Schriftberoep in de politiek komt deze inhoud ook terug, maar dan toegespitst op de Nederlandse politieke context.

English

This publication (in English) is published in conjunction with the Christian Political Foundation for Europe (CPFE). The author
tries to convince politicians of Christian political parties in the member states of the European Union of the power of an appeal to the Bible in political debates. In the first chapter, he gives some examples from the Dutch political context, in which Christian politicians have been using Biblical arguments for centuries. In chapter two, he describes the exegetical and
hermeneutical guidelines for making a theologically sound appeal to the Bible in politics. The question of the relevance and validity of religious arguments is the subject of the last chapter. By describing and discussing the opinions of philosophers like Robert Audi and Jürgen Habermas, the author wants to make clear which counter-arguments non-Christian politicians might bring up against the Biblical views. In the concluding chapter, the author states that the proclamation of the Biblical message by Christian politicians all over Europe can be an enrichment for European politics. 

Laatste nieuws

Uitnodiging: Nationalisme, populisme en christelijke politiek

Uitnodiging: Nationalisme, populisme en christelijke politiek

12 okt. 2017
Politiek met de Bijbel

Politiek met de Bijbel

25 sep. 2017
Uitnodiging boekpresentatie

Uitnodiging boekpresentatie

14 sep. 2017
Wijsheid van het vlees

Wijsheid van het vlees

13 sep. 2017
Persbericht 'Gewetensvrijheid en tolerantie staan onder druk'

Persbericht 'Gewetensvrijheid en tolerantie staan onder druk'

12 mei 2017
Overige artikelen