HomeDossiersHoger onderwijs

Hoger onderwijs

 

Hoger onderwijs

Prestatieafspraken, topsectorenbeleid en projectfinanciering: de politiek weet precies hoe het hoger onderwijs eruit moet zien. Maar wie heeft de macht over de kennis? Hoe staat het ondertussen met de academische vrijheid? Welke consequenties hebben kwantitatieve prikkels in de praktijk? Wat vinden professionals zelf? Gedreven door deze vraag doet het Wetenschappelijk Instituut momenteel onderzoek naar de consequenties van het huidige beleid voor het hoger onderwijs en probeert vanuit de problemen samen met het veld oplossingen te formuleren.

Op 17 juni vond een symposium plaats waarop diverse wetenschappers en bestuurders discussieerden over de toegankelijkheid, financiering en kwaliteit van het hoger onderwijs. Lees hieronder het verslag van deze bijeenkomst.

Laatste nieuws

Verslag symposium over hoger onderwijs

Verslag symposium over hoger onderwijs

20 jun. 2016
Overige artikelen