HomeDossiersGoed rentmeesterschap

Goed rentmeesterschap

 

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap gaat, in tegenstelling tot het duurzaamheidsideaal, uit van een theocentrisch wereldbeeld. God staat centraal, Hij is de bron van alle goed en heeft in Adam aan de mensheid de verantwoordelijkheid voor de schepping gegeven om die ‘te bebouwen en te bewaren’. Uit respect voor het leven dat God in de schepping heeft gelegd, gaat de mens voorzichtig om met de natuur. De mens is beheerder in plaats van bezitter en weet dat de natuur niet van hemzelf is. Maximale exploitatie of maximale aanpassing passen hem niet, want hij heeft een opdracht en zal zich voor zijn handelen moeten verantwoorden. Deze opdracht vertaalt zich ook in het politieke handelen van de SGP. Lees verder in onze bronnen voor de visie van de SGP op energietransitie, dierenwelzijn, landbouwbeleid of voedselveiligheid.

Bronnen

             

Laatste nieuws

Het rendement van de rentmeester

Het rendement van de rentmeester

21 jan. 2016
Aanpak Energietransitie

Aanpak Energietransitie

22 sep. 2015
Niet alle duurzaamheid is rentmeesterschap

Niet alle duurzaamheid is rentmeesterschap

16 mrt. 2015
Overige artikelen