HomeAgendaBoekpresentatie

Boekpresentatie

Gewetensvrijheid in het geding & Tolerantie in balans

In samenwerking met uitgeverij De Banier b.v. vindt Deo volente op vrijdagmiddag 19 mei 2017 de presentatie van de boeken Gewetensvrijheid in het geding door dr. A.A. Kluveld enTolerantie in balans door dr. M.J. Kater plaats. Naast de auteurs zullen enkele personen worden gevraagd te reageren op de conclusies. Ook is er gelegenheid om vragen aan de onderzoekers te stellen. Na afloop van de bijeenkomst zijn de boeken te koop voor € 14,95 per stuk. Onderaan deze pagina kunt u zich (kosteloos) aanmelden voor deze bijeenkomst. In verband met de catering is aanmelden gewenst.

 

Actualiteit

Hoeveel ruimte is er in Nederland voor een arts die zich beroept op zijn gewetensvrijheid en daarom niet meewerkt aan een euthanasieverzoek van een persoon die zijn leven voltooid vindt? Treft zo’n arts straks hetzelfde lot als de gewetensbezwaarde trouwambtenaar? Hoe tolerant is de (seculiere) meerderheid in Nederland ten opzichte van mensen met christelijke of conservatieve opvattingen?

 

Reflectie

Bij deze kwesties is het ook van belang dat SGP’ers zichzelf een spiegel voorhouden. Waarom is er minder begrip voor een gewetensberoep? Gaan orthodoxe christenen soms te vaak het gesprek met andersdenkenden uit de weg? Om op een gezonde manier te kunnen samenleven, is een ontspannen omgang met tolerantie nodig. Een goed geweten en christelijke verdraagzaamheid vinden hun bron in de Bijbel en wortelen in een gereformeerde levensovertuiging.

 

Over de auteurs

Dr. M.J. Kater (1962) is als hoogleraar praktische theologie verbonden aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. Dr. A.A. Kluveld (1968) is historica en columniste. Momenteel is zij als universitair hoofddocent geschiedenis verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ten behoeve van het onderzoekswerk voor deze publicatie ontvingen de auteurs een studiebeurs van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

Programma

12.00 uur     Inloop met koffie/thee en een broodje

 

12.30 uur     Welkomstwoord door drs. J.A. Schippers, directeur Wi-SGP

                      Boekpresentatie door dhr. W.B. Kranendonk, directeur uitgeverij De Banier bv

                      Korte bijdragen door de auteurs dr. M.J. Kater en dr. A.A. Kluveld

                      Reacties op de studies door dr. P.G.C. van Schie (directeur Teldersstichting) en

                      dr. W. Fieret (historicus en oud-voorzitter bestuur Guido de Brès-Stichting)

                      Gelegenheid voor gedachtewisseling en vragen

 

14.00 uur    Sluiting

                     Hierna is er gelegenheid voor informele ontmoeting

 

Locatie

De Veenderhoeve, Stationsweg 5, 6745 XM Veenendaal-De Klomp 

De Veenderhoeve ligt op loopafstand (150 meter) van trein- en busstation Veenendaal-De Klomp.

Per auto bereikbaar via de A12, afrit 23 (Veenendaal-West) of de A30, afrit 2 (Ede-Noord).


 

Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich gratis aanmelden voor deze boekpresentatie. Hartelijk welkom!