19 december 2018

Hans van de Breevaart nieuwe medewerker bij WI-SGP


Hans van de Breevaart nieuwe medewerker bij WI-SGP

Het bestuur van de Guido de Bres-Stichting heeft de heer dr. J.O. van de Breevaart benoemd tot wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Op 7 januari 2019 hoopt hij in dienst te treden.

Hans van de Breevaart (1971) is historicus en in 2005 aan de Universiteit Leiden gepromoveerd in de godsdienstwetenschappen. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Na zijn promotie is hij achtereenvolgens werkzaam geweest in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar actuele vraagstukken, zoals het populisme, de plaats en functie van godsdienst en moraal in het publieke domein. De achterliggende vraag die hem daarbij fascineert, is wat nu eigenlijk de oorzaken geweest zijn van het uitzonderlijke succes dat de westerse cultuur in het algemeen, en de Nederlandse cultuur in het bijzonder, de afgelopen 500 jaar heeft gekend.

Verder zal Hans van de Breevaart de redactie van het tijdschrift Zicht (kwartaaluitgave WI-SGP) komen versterken. Hans woont in Hendrik Ido Ambacht, is gehuwd en heeft vijf kinderen.

De functie van wetenschappelijk beleidsmedewerker was vacant sinds 1 augustus 2018.