HomeAgendaGuidolezing 2019

Guidolezing 2019

De Guidolezing 2019 heeft duurzame landbouw als onderwerp, met als leidende vraag: Kunnen we tien miljard mensen duurzaam voeden?

Samen met u willen we nadenken over de vraag hoe akkerbouwers en veehouders kunnen zorgdragen voor voldoende voedsel en tegelijk voldoen aan de principes van Bijbels rentmeesterschap. Een actueel onderwerp, denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek in ons land, aan voedselverspilling, maar ook grootschalige bomenkap van tropisch regenwoud voor landbouwgronden.

Prof. dr. ir. Wim de Vries is als hoogleraar milieusysteemanalyse verbonden aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Hij verdiept zich al jaren in het boeiende thema van duurzame landbouw.

HET AANTAL AANMELDINGEN OVERTREFT DE ZAALCAPACITEIT.

 Aanmelden via de website is vanaf 12 november NIET meer mogelijk.

20 nov. 2019
19:45 - 22:15 uur

Locatie
Kasteel Woerden
Woerden

Sprekers
Prof. dr. ir. Wim de Vries, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen Universiteit en Researchcentrum