WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT 

               Nu te bestellen in de webshop

Zomernummer Zicht

Thema: De staat op straat

Nu te bestellen in de webshop

Welkom bij de Guido de Brès-Stichting!

MISSIE

De Guido de Brès-Stichting is het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Het instituut wil kennis en inzicht verwerven en die vanuit het gereformeerd belijden dienstbaar maken voor politiek en samenleving.

VISIE

Het Wetenschappelijk Instituut vraagt in politiek en samenleving aandacht voor cruciale Bijbelse waarden, het openleggen van - al dan niet verzwegen - levensbeschouwelijke of ideologische uitgangspunten, het belang van identiteit en zingeving en wil bijdragen aan een kritische reflectie op het handelen van overheid, burgers en maatschappelijke instellingen.

STRATEGISCHE DOELEN

Voor de realisatie van voorgaande missie en visie stelt de Guido de Brès-Stichting zich de volgende vier strategische doelen:

 • het maatschappelijke en politieke debat beïnvloeden op basis van de reformatorische levensbeschouwing;
 • het verrichten van onderzoek op wetenschappelijk niveau;
 • het bevorderen van de bezinning op actuele ontwikkelingen;
 • het streven naar bredere bekendheid binnen onze netwerksamenleving.

ACTIVITEITEN

Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP is een leverancier van kennis voor het politieke en maatschappelijke debat. Kennis is de kracht van de overtuiging! Met goede bijbelse uitgangspunten en krachtige argumenten kun je anderen tot nadenken stemmen. Dat is in deze tijd belangrijker dan ooit. Personeel en vrijwilligers van het Wetenschappelijk Instituut zetten zich samen in voor de volgende activiteiten:

 • verrichten van studies naar politieke en maatschappelijke vraagstukken;
 • schrijven en publiceren van opiniërende artikelen;
 • organiseren van Guido-conferenties;
 • uitgeven van het kwartaaltijdschrift Zicht;
 • verzorgen van de masterclass in samenwerking met SGP-jongeren;
 • verzorgen van lezingen en deelnemen aan debatten;
 • adviseren van staatkundig-gereformeerde politici en bestuurders;
 • vraagbaak voor donateurs met specifieke vragen.

STEUN

Vindt u het werk van de denktank voor de SGP ook belangrijk? Dan nodigen wij u van harte om ons werk actief te steunen. U kunt donateur of vriend worden van de Guido de Brès-Stichting. U kunt ook een abonnement nemen op ons kwartaaltijdschrift Zicht. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u dan aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt.

Sinds 2008 is de Guido de Bres-Stichting aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor is uw donatie, vriendenbijdrage of gift aan de Guido de Brès-Stichting fiscaal aftrekbaar. In het jaarverslag staat een beknopt overzicht van baten en lasten van de Guido de Brès-Stichting.

CONTACT

 • Wilt u informatie over het Wetenschappelijk Instituut die niet op de website staat?
 • Bent u bestuurder of politicus en heeft u een specifieke vraag?
 • Studeer je aan een instelling voor HBO of WO en wil je een scriptie schrijven over een politiek of maatschappelijk thema dat misschien van belang kan zijn voor de SGP?
 • Wil je informatie over de mogelijkheden om stage te lopen bij het WI-SGP?
 • Heeft u of heb jij interesse om actief te worden als vrijwilliger voor het Wetenschappelijk Instituut?
 • Bent u op zoek naar een spreker namens het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP?

Klik hier om contact met ons op te nemen.